Leikkaushoito ja kuntoutus

Varaa aika vastaanotolleni

Suunnitellaan sinulle parhaiten soveltuva hoito.

Eturistisideleikkaus (ACL)

Teen noin 100 eturistisideleikkausta vuosittain ja minulla on niistä laaja ja pitkä kokemus. Suunnittelen leikkauksen aina yksilöllisesti etukäteen ja lisäksi itse leikkauksen aikana teen jatkuvaa optimointia parhaan mahdollisen lopputuloksen saamiseksi.  Teen ACL-leikkaukset tähystämällä ja uutena ACL-siirteenä käytän lähes aina alaraajan omia jännesiirteitä (takareisi tai polvilumpiojänne). Käytettävä siirre ja sen kiinnitys valitaan yksilöllisesti (vrt. esim. ammattijalkapalloilija vs. korkeushyppääjä vs. 12v kasvuikäinen lapsi). Teen kaikki siirteet 8,5mm-10mm paksuiksi tilanteen mukaan, esimerkiksi takareiden jänteitä käytettäessä siirre ommellaan 5 – 8 kertaiseksi. Tutkimuksista tiedetään, että alle 8mm paksuisen siirteen uudelleenrepeämisriski on hyvin suuri. Samoin siirteen anatominen tarkka asemointi polveen hyvin ensiarvoisen tärkeää.

Leikkauksen jälkeen polveen saa varata heti kivun sallimissa rajoissa vapaalla liikelaajuudella. Kuntoutus aloitetaan välittömästi ja ensimmäinen fysioterapiakontrolli on 4-10vrk leikkauksesta. Usein kävely onnistuu ilman keppejä jo muutama päivä leikkauksesta, joskus jopa leikkauspäivän iltana. Mahdollisimman pikainen polven aktiivisen loppuojennuksen palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää leikkauksen jälkeen. Kuntopyörä on tärkeä apu kuntoutumisessa ja sen aloittaminen olisi hyvä saada käyntiin 5-14vrk kohdalla. Hölkkä/juoksu n. 6-8 viikkoa leikkauksesta. Annan kuntoutusohjeita vastaanotolla jo ennen leikkaustoimenpidettä, jotta polvi olisi mahdollisimman hyvin toipunut vammasta ennen leikkausta ja siten mahdollistaisi pikaisen toipumisen myös leikkauksesta. Fysioterapiassa tulee myös kiinnittää erityistä huomiota lantion hallintaan. Polven kuntouttamisessa onkin tärkeää, että fysioterapeutilla on laaja kokemus polven kuntouttamisesta ja että aktiviteettia muokataan vastaamaan senhetkistä toipumisvaihetta.

Nivelkierukkaleikkaus

Teen noin 100 nivelkierukkakorjausta vuosittain (kierukkaompelut, hybriditoimenpiteet ja fiksaatiot) ja minulla on niistä laaja ja pitkä kokemus. Teen nivelkierukkakorjauksen aina tähystyksellisesti, yleensä kolmen pienen tähystysreiän kautta. Nivelkierukkavaurion tyypistä riippuu, mikä on kyseiselle vauriotyypille parhain korjaustapa. Yleisin nivelkierukan korjaustoimenpiteeni on nk. hybritoimenpide, joka on tutkimustenkin valossa kestävin korjaustapa. Siinä repeämän aivan ääritakaosaan tulee yksittäisiä kiinnitysankkureita (all-in), muille alueille tulee vahvat ompeleet (suturat, yleensä outside-inside). Nivelkierukan juurialueen (root) vauriot korjaan anatomisella transtibiaalisella tekniikalla. Root-vaurioita on n. 20% kaikista korjattavista kierukkavaurioista.

Sallin vapaan varauksen ja liikelaajuuden polveen heti leikkauksen jälkeen. Kts. ACL-leikkaus. Root-vauriokorjauksen jälkeen rajoitan aluksi kuormitettua koukistamista suurilla polvikulmilla.

Polvilumpion sijoiltaanmenon korjaus

Mikäli asiakas hyötyy polvilumpion sijoiltaanmenon leikkaushoitosta, niin valtaosalle riittää polvilumpiota tukevan nivelsiteen (MPFL) korjausleikkaus jännesiirteellä. Osalle tämä ei riitä hyvän tuloksen saamiseksi ja varmistamiseksi, vaan lisätoimenpiteinä tarvitaan esim. trokleoplastia (reisiluun uran syventäminen), polvilumpiojäänteen sääriluukiinnityksen korjausta (tuberositaksen osteotomia) tai muita osteotomioita (luun katkaisu ja kääntö). Leikkausta suunnitellessa tulee arvioida tarkoin (kliininen tutkiminen + kuvantamistutkimukset ja niiden perusteellinen analysointi) kaikki osatekijät.

Yleensä leikkauksesta toipuu hyvin jo muutamissa viikoissa ja polveen saa varata heti leikkauksesta lähtien kipurajoissa vapaalla liikelaajuudella eikä ortooseja tarvita. Kuntoutus aloitetaan välittömästi ja ensimmäinen fysioterapiakontrolli on 4-10vrk leikkauksesta. Mahdollisimman pikainen polven aktiivisen loppuojennuksen palauttaminen on ensiarvoisen tärkeää leikkauksen jälkeen.

Osteotomiat (luun katkaisu ja kääntö)

Osteotomioita tehdään yleensä polven nivelrikko-oireen helpottamiseksi, mutta niillä voidaan korjata myös kasvuiässä tulleita asentovirheitä ja niiden aiheuttamia alaraajaoireita. Tyypillisesti nivelrikkokivussa kuluma painottuu polven sisälaitaan ulkolaidan ollessa hyvä. Oireisiin voidaan saada hyvää apua tekemällä osteotomia, jossa polven kuluneen puolen kuormitusta saadaan kevennettyä ja siirrettyä sitä polven terveelle puolelle.

Takaristiside- ja moninivelsidevammaleikkaukset

Takaristisidevamma esiintyy yleensä muiden nivelsidevammojen yhteydessä. Leikkaushoito räätälöidään tilanteen mukaan. Korjaan PCL:n tähystyksellisesti, nk. all-inside -tekniikalla. Sivusidekorjaukset tehdään avoimena leikkauksen, koska ne sijaitsevat nivelkapselin ulkopuolelle. Leikkauksen jälkeen jatkohoito on tapauskohtaista, mutta yleensä polvelle saa varata alusta lähtien kipurajoissa.